Deze website maakt gebruik van cookies.Meer informatieMelding niet meer tonen
 • Wat deden we in 2016
  Wat deden we in 2016

  Samen met vrijwilligers en mensen uit de wijk versterkte ONS welzijn in 2016 de samenleving via burenhulp, initiatieven in de wijken die meedoen en samendoen stimuleren, groepsgewijze en individuele begeleiding. ONS complete overzicht 2016. 


‘In vrijwilligerswerk ontdekte ik mijn passie en talent’

Jolanda verloor in 2012 na 25 jaar dienstverband haar baan als secretaresse. ‘Via een outsourcing-traject volgde ik een studie Vitaliteitscoach, gericht op voeding, bewegen en welbevinden. Want dat is mijn passie. Maar de overgang van jarenlang fulltime werken naar geen baan, was heel groot en ik kreeg het gevoel dat het hebben van betaald werk nodig is om in onze maatschappij mee te kunnen tellen. Van die gedachte werd ik down en daarom ging ik mensen mijden en kwam maar nauwelijks de deur uit. Om mijn dagen een positieve invulling te geven, besloot ik mij als vrijwilliger aan te melden bij het Vrijwilligerspunt.’

‘Men zocht bij het Talentcentrum van ONS welzijn in Oss naar vrijwilligers voor de opzet van De Buurttafel. Een initiatief waarbij samen gekookt wordt door en voor mensen in de buurt en dat vooral gericht is op gezelligheid. Het was een succes. Toen de Buurttafel naar een andere locatie verhuisde, ben ik een ander buurtinitiatief begonnen: ‘Broodje Lekker Gezond’, gericht op gezond en zo puur mogelijk eten.’

Ik tel mee 

‘Beide projecten sloten aan op mijn passie en talent. Het omgaan met veel verschillende mensen vond ik soms best moeilijk. Gelukkig kon ik daar met de mensen van ONS welzijn goed over praten.' Het was voor Jolanda de basis voor nog meer activiteiten in en om het Talentcentrum. ‘Kruiden verbouwen in de tuinbakken, wandelen met de Wandelgroep, deelnemen en notuleren bij de Denktank en samen met Alaide het schrijven van de nieuwsbrief. Het heeft me vertrouwen gegeven. Ik heb mijn eigen interesses ontdekt en ontwikkeld. En ik vind het fijn naar de interesses van andere mensen te kunnen luisteren. Vrijwilligerswerk geeft mij het gevoel dat ik meetel en ook iets voor een ander kan betekenen.’

Voor elkaar

ONS welzijn stimuleert initiatieven van mensen om elkaar onderling te steun en zich vrijwillig voor elkaar in te zetten. Dit doen we onder andere via websites waar vraag en aanbod aan elkaar verbonden wordt. Daarnaast biedt ONS welzijn een diversiteit aan vrijwilligersdiensten.

De cijfers op een rij

 • 1.923 vrijwilligers stonden klaar voor 12.744 klanten
 • 942 jongeren deden een maatschappelijke stage
 • 680 mantelzorgers deden mee met losse activiteiten, bijvoorbeeld mantelzorgwaardering
 • 458 advertenties werden geplaatst op SamSam, onze website voor burenhulp

Matchen en organiseren

Veel mensen doen vrijwilligerswerk, nog meer mensen zijn bereid hun buren of buurtbewoners te helpen. Toch vinden vraag en aanbod elkaar niet makkelijk. Door koud water vrees, onbekendheid of verlegenheid om hulp te vragen of aan te bieden. ONS welzijn helpt met:

 • het matchen van vraag en aanbod, via de website SamSam, het SamSamcafé (ontmoetingsplek voor vraag en aanbod) of de Vacaturebank 
 • het promoten van vrijwilligerswerk via Maatschappelijke Stage of Buurtmaatjes 
 • het waarderen van vrijwillige inzet, bijvoorbeeld via de mantelzorgwaardering 
 • het organiseren van vrijwilligersdiensten, zoals Graag gedaan of Armslag

Samen doen

Mensen uit de wijk werken samen om activiteiten en voorzieningen voor elkaar te krijgen waaraan iedereen kan meedoen. Met elkaar de schouders zetten onder een gemeenschappelijk doel: samen er op uit, samen actief zijn, samen leren, samen delen of ruilen, samen organiseren, samen werken aan een fijne woonomgeving.

De cijfers op een rij

 • 13.362 mensen namen deel aan activiteiten en initiatieven ondersteund door ONS welzijn
 • 3.678 deelnemers waren jongeren of deelnemers aan jongerenactiviteiten
 • 1.994 vrijwilligers maakten dit mogelijk of waren actief in netwerken en organisaties om initiatieven te ontwikkelen om de wijk schoner, zorgzamer, veiliger of groener te maken

Ondersteunen en mobiliseren

Met de kwaliteit van de buurt of wijk als focus, stimuleert ONS welzijn alle vormen van Samen Doen. Van het opzetten van een activiteit of voorziening, het vormen of versterken van een organiserend verband tot het verbeteren van de woonomgeving. Beide invalshoeken zijn mogelijk en belangrijk voor de ontwikkeling van een sterke lokale samenwerking, waar bewoners het uiteindelijk zelf doen. Wij richten ons actief op vormen waaraan iedereen kan meedoen en die maximaal gebruik maken van de kracht in de lokale samenleving. De rol van ONS welzijn varieert van verbinden, faciliteren of ondersteunen tot initiëren, mobiliseren en soms uitvoeren.

Groepen en cursussen

Groeps- en cursuswerk richt zich op het versterken van het individu via een groepsgewijze aanpak. Het samen leren leidt tot het vergroten of behoud van eigen kracht op praktisch of psychosociaal vlak, tot uitbreiding van sociale netwerken en het ontstaan van lotgenotengroepen.

De cijfers op een rij

 • 6.817 klanten namen deel aan begeleiding via groepen en cursussen
 • 81 vrijwilligers droegen daaraan hun steentje bij
 • 1.762 van de deelnemers viel in de categorie JEUGD & GEZIN
 • De overige 5.055 deelnemers waren VOLWASSENEN

Preventie of oplossing

Groepen en cursussen bestaan er in twee soorten, die we beiden realiseren voor zowel Jeugd & Gezin (0-23 jaar) als volwassen:
 • groepen en cursussen voortkomend uit de mogelijkheid de vraag van individuele klanten samen te brengen in een groepsgewijze vorm van begeleiding of cursus
 • groepen en cursussen gericht op preventie op basis van thema’s die bijdragen aan behoud of versterking van de zelfredzaamheid van de klant

Individuele begeleiding

Voor mensen die (even) niet op eigen kracht verder kunnen met de vragen of problemen, biedt ONS welzijn individuele begeleiding. Variërend van het geven van compacte informatie/advies of een uitgebreider traject met een klantplan.

De cijfers op een rij

 • In totaal werden 19.524 klanten door onze professionals op weg geholpen
 • 8.719 daarvan betrof een kort contact (advies of informatie)
 • 11.039 klanten werden begeleid op basis van een klantplan

Op weg helpen en koers houden

Het op weg helpen van de klant begint bij de analyse van de vraag, de wens of het doel en natuurlijk de mogelijkheden van de klant. Het overzicht en perspectief dat daarmee ontstaat is soms al genoeg om de klant weer grip te geven op zijn situatie. Vervolgens wordt samen bedacht welke acties nodig zijn om hun doel te realiseren. We zeggen expres acties, omdat het niet alleen gaat om de begeleiding van ONS welzijn, maar ook om een actieve rol van de klant zelf, van het sociaal netwerk, vrijwilligers, andere organisaties enz. We streven namelijk altijd naar één plan, ook als er sprake is van een situatie waarin meer vragen spelen of een heel ingewikkelde hoofdvraag en daardoor meer partijen nodig zijn voor de aanpak.